Q.Festival 2018 / 1 en 2 maart – André Viamonte – Via

Klik op de afbeelding voor de originele poster

Genre: Indie
Datum & locatie

 • Donderdag 1 maart 2018 | 20.15 uur (deuren open vanaf 19.45 uur)
  Café Belcampo | Amsterdam
Tickets

 • Amsterdam:

  Voorverkoop (via Stager, incl. € 1 servicekosten):
     € 17
     € 15 (voor stadspashouders)
     € 10 (voor studenten)

  Aan de deur:
     € 18

 • Utrecht:

  Voorverkoop (via Stager, incl. € 1 servicekosten):
     € 17
     € 15 (voor stadspashouders)
     € 10 (voor studenten)

  Aan de deur:
     € 18

Muzikanten

 • André Viamonte / zang en compositie
 • Margarida Moser / piano
 • Bruno Gomes / viool
 • Filipa Gonçalves / cello
Aanvullende info

NL

André Viamonte is in 1983 in Zurich geboren als zoon van emigranten. Hij is opgegroeid in Singen, een stad in het zuiden van Duitsland. In zijn jeugd heeft hij inspiratie opgedaan bij de verschillende muziekculturen te midden waarvan hij opgroeide. Van Portugese volksmuziek tot fado, van opera tot lyrische liederen, van de bossanova tot de Bulgaarse stemmen. De culturele erfenis uit zijn jeugd gaf hem toegang tot een hele bibliotheek aan verschillende en ongelijke klanken.
Toen hij vijf jaar was kreeg hij zang- en voordrachtsles in Zurich, waar hij de liefde voor de muziek en het zingen ontdekte. Het gebruik van de stem als voornaamste instrument bracht hem er op zijn tiende toe om de eerste thema’s te gaan componeren. De muziek en het zingen was een toevlucht en een persoonlijk ritueel. Pas toen hij 22 jaar was, hij was toen al in Portugal, zag hij in hoe belangrijk de muziek voor hem was. Tijdens zijn opleiding op het gebied van speltherapie had hij toegang tot cursussen Bulgaarse, joodse en zigeunerzangtechnieken.
In 2013 studeert hij af in muziektherapie en neemt zijn hele persoonlijke muziekverleden (compositie, zang) op in het therapeutische deel. De therapeutische processen waar hij zich mee bezighield, boden hem inspiratie als artiest, maar ook voor zijn eerste album VIA.
In 2016 komt zijn eerste album Via uit in samenwerking met Farol Digital en MCENT.

De Oorsprong
Het voortdurende contact met een culturele diversiteit leverde een bijbehorende muzikale bibliotheek op aan heel verschillende en ongelijksoortige invloeden: “(…) bij de Zwitserse opdrachtgevers van mijn moeder hoorde ik Beethoven en Mozart en op straat Turkse, Israëlische volksmuziek afgewisseld met fado en volksdansgroepen waar de Portugese gemeenschap naar luisterde.” André Viamonte.

De Missie
Na zijn opleiding muziektherapie (Master bij de Lusíada Universiteit) bracht het contact met sociale problematiek, gerelateerd aan geweld en verslaving en aan andere gebieden van de gezondheidszorg (onder meer pediatrische oncologie, palliatieve zorg, geriatrie) een bewustwording tot stand als kunstenaar, componist en mens.
De muziek krijgt een opdracht mee: “Van de muziek een verbindingsweg te maken door het gevoel, gebaseerd op empathie, die gevoelens van thuishoren, respect en tolerantie oproept.
VIA moet gezien worden als een muzikaal en geïntegreerd resultaat van een wereld “in het tijdperk van de globalisering. Waar verschillende stijlen bij elkaar komen en waar verschillende talen versmelten en we slechts een universele taal spreken, die bestaat uit emotie.“

Muzikale Deelnames
Er zijn verschillende uitnodigingen geweest voor featurings of muzikale deelnames met andere componisten / producenten:
Mohamed Haddad – componist uit Bahrein, een invloedrijke naam in geluidstracks bij de Arabische film. Hij heeft in eigen land in verschillende jaren prijzen gewonnen als beste componist. André Viamonte heeft meegewerkt aan zijn thema: Dreams Hostler (van de collectie T(h)ree Projects).
DOJO – Portugees hedendaags project met pop en mainstream waaraan Andre ViaMonte ook heeft meegewerkt.

Press Release
André Viamonte is wat men een goed bewaard geheim noemt.
André groeit zoals alle zangers moeten groeien: op het podium van het leven, zich met lichaam en geest overleverend aan de liederen, die een voor een de mensen veroveren. (…) Dat heeft hem lof opgeleverd van de componist Kevin Murphy, de Amerikaanse talentenjager en producente Cindi Avnet, de Italiaanse producent Michele Ferrero en de Portugese Mariza die liet weten dat “Portugal niet klaar is voor deze stem”.
In zijn bagage draagt André Viamonte altijd het materiaal van zijn thema’s, maar meer nog van een leven opgebouwd uit therapeutische ervaring, het dicht bij het hart van de mensen staan, genegenheid voelen en delen. Dat is niet vreemd als je kijkt naar de kwaliteit van het materiaal dat hij opneemt, grote liederen ondersteund door uitstekende arrangementen, die het hart begeesteren, die tranen van emotie oproepen, die ons met onze ziel in contact brengen (…).
Deze zanger die al veel lof vergaard heeft, lanceert nu zijn eerste album, een werk dat zijn uitzonderlijk talent bevestigt en dat hem definitief op de nationale en internationale kaart zet. Het is de geboorte van “Via”, het album dat vele harten zal raken en allen, die al twijfelden aan de opkomst van een groot Portugees talent vervullen van hoop. De opkomst van de Stem.

M. Teixeira, Balcony TV

Prijzen
Time Dust (zesde thema van het album), erkend en geselecteerd door Balcony TV, New York als een van de interessantste thema’s van 2015, dat enkele weken in de wereldtop stond.
Heartland (vijfde thema van het album) bevat de soundtrack van de Portugese soap van de TVI – A Impostora, samen met thema’s van enkele grote artiesten zoals Sia, Rui Veloso, Áurea.
To MyselfTown (elfde thema van het album) kwam op de tweede plaats bij de publieksprijs voor beste in Portugal gemaakte thema door de MMP’16.
Het album Via van André ViaMonte werd door de kritiek beschouwd als een van de beste tien albums van 2016.


PT

André Viamonte nasceu em Zurich, no ano de 1983. Filho de pais emigrantes cresceu e viveu em Singen, na cidade do Sul da Alemanha. Durante sua infância, André ViaMonte encontrou inspiração nas diferentes culturas musicais que crescia a ouvir. Desde o Folclore Português ao Fado, da Ópera ao Canto Lírico, da Bossa Nova às vozes Búlgaras. O legado cultural da sua infância permitiu aceder a uma biblioteca de sons diferentes e díspares.
Aos 5 anos ingressava nas aulas de canto e de representação em Zurich onde descobriu o gosto pela música e pelo canto. O uso da voz como instrumento principal levou-o a compor os primeiros temas aos 10 anos. A música e o ato de “cantar” era um refúgio e ou um ritual pessoal. Só aos 22 anos já em Portugal reconheceu a sua posição na música. Enquanto a sua formação na área Ludoterapia, tinha acesso a cursos de canto de vozes búlgaras, hebraicas e ciganas.
Em 2013, já em Lisboa forma-se em Musicoterapia acabando por agregar toda a sua área pessoal da música (composição, canto) com a parte terapêutica. O acesso aos processos terapêuticos que se envolveu tornaram-se uma plataforma de inspiração para si quanto artista como para o seu álbum de estreia: VIA.
Em 2016, com a parceria da editora: Farol Digital e MCENT edita o seu primeiro álbum: Via.

A Raíz
O constante acesso a uma diversidade cultural originou uma consequente biblioteca musical de influências muito diferentes e díspares: “(…) se em casa dos patrões suíços da minha mãe ouvia de Beethoven a Mozart na rua ouvia música Turca, Israelita popular arrematando com o Fado e Ranchos Folclóricos que se ouvia na comunidade Portuguesa.” André ViaMonte

A Missão
Após a sua formação em Musicoterapia (Mestrado na Universidade Lusíada) e o contacto com as problemáticas sociais, ligadas à violência ao abuso e a outras áreas ligadas ao ramo da saúde (oncologia pediátrica, cuidados paliativos, geriatria, entre outras) levaram a uma consciencialização quanto artista, compositor e ser humano.

A música passa a ter uma missão: “Levar a música a uma via de união pelo sentimento baseada na empatia gerando sentimentos de pertença, respeito e tolerância.”
VIA assume-se como um resultado musical e integrante de um mundo na “… era da Globalização. Onde vários estilos se unem e onde várias línguas se fundem e falam uma só linguagem universal construída na emoção.”

Partilha Musical
Vários foram os convites para featurings ou partilhas musicais com outros compositores | produtores:
Mohamed Haddad – compositor do Bahrein, um nome influente nas bandas sonoras do cinema Árabe. Ganhou prémios no seu país como melhor compositor em vários anos. O tema realizado pelo mesmo: Dreams Hostler (da coletânea Three Project) conta com a participação de André ViaMonte.
DOJO – projeto nacional do estilo contemporâneo, pop e mainstream contaram também com a participação de André ViaMonte.

Press Release

André Viamonte é o que se pode chamar um segredo bem guardado.

André tem crescido como todos os cantores devem crescer: em cima do palco da vida, a entregar-se de corpo e alma às canções, conquistando uma pessoa de cada vez. (…) Foi isso que lhe valeu os elogios do compositor Kevin Murphy, da “talent hunter” e produtora americana Cindi Avnet, do produtor italiano Michele Ferrero ou da portuguesa Mariza que afirmou que “Portugal não está preparado para esta voz”.
Na bagagem, sempre que viaja para cima do palco, André Viamonte transporta o material dos seus temas, mas mais do que isso, de uma vida feita de experiências terapêuticas, de estar perto do coração das pessoas, do sentir e da partilha de afetos. O que não é estranho tendo em conta a qualidade do material que tem vindo a gravar, grandes canções servidas por excelentes arranjos, capazes de nos apaixonar o coração, de nos fazer derramar lágrimas de emoção, de nos fazer encontrar com a nossa alma (…).
Agora, este cantor que colecionou elogios de muitos, lança o seu primeiro álbum, trabalho que confirma o seu singular talento e que certamente o firmará definitivamente no panorama nacional e internacional. É o nascimento de “Via”, o álbum que vai mexer com o coração de todos nós e encher de esperança todos aqueles que já duvidavam do surgimento de um grande talento português. O surgimento da Voz.

M. Teixeira, Balcony TV

Prémios
TimeDust (sexto tema do álbum) reconhecido e selecionado pela Balcony TV, New York como um dos temas mais interessantes de 2015 conquistando o Top mundial durante semanas.
Heartland (quinto tema do álbum) integra a banda sonora da telenovela da TVI – A IMPOSTORA junto de temas de grandes artistas Sia, Rui Veloso, Áurea (entre outros).
To MyselfTown (décimo tema do álbum) foi considerado pelo público o segundo melhor tema feito em Portugal pela MMP’16.
O álbum: Via de André ViaMonte foi considerado pela crítica 1 dos 10 melhores álbuns de 2016.

Porto Caúnho, Tuttigusti & Casa Bocage

In Utrecht dineren de muzikanten in de Fundatie van Renswoude, zoals het gebruikelijk is geworden, en het eten komt van de échte Italiaanse cateraar en partner: Tuttigusti! In Amsterdam wordt een indoor picnic bezorgd door onze partner: Casa Bocage.

Ook zullen de muzikanten de Portugese bloemen in ontvangst nemen, oftewel de Porto Caúnho, van onze partners van Quinta do Caúnho!

Na afloop kan het publiek ook kennismaken met deze overheerlijk port!

You may also like...

Geef een reactie