Deze mogelijkheid om me een beeld te vormen van kunst door de muziek heeft me altijd al gefascineerd

Een interview met Joana Gama, door Valdemar Cruz
De woorden stromen haar lichaam uit met de passie en betrokkenheid van iemand die het voelen en beleven van elk moment tot een werk van barmhartigheid maakt. De manier waarop ze zich als een kunstenares zonder grenzen openbaart als ze spreekt over de muziek in haar leven, geeft blijk van een schitterende betovering. Voor de Portugese pianiste Joana Gama (1983) is de wereld de héle wereld. Die is niet beperkt tot…