Home / Q.Festival 2024

Klik voor Agenda Q.Festival 2024

Q.Festival, Portugese Muziek, maar hoezo een ‘Q’?

En hier zijn we dan in het jaar 2024! Alle goede voornemens ten spijt… haalt de tijd me telkens opnieuw in. Maar laten we positief blijven.
Voor u staat de agenda van het Q.Festival 2024, alweer de 5de editie, boordevol prachtige muziek van beroemde muzikanten! Portugese, de meeste, al duikt er hier en daar een buitenlandse naam op. Namen die op vele en verschillende manieren wél veel met Portugal en de Portugese cultuur te maken hebben.
Een bijna complete agenda, bijna, omdat de data voor de concerten in Casa da Música nog volgen. Blijf af en toe kijken, het is zeker de moeite waard!
Over Casa da Música gesproken, wist u dat dit Portugese Concertgebouw door Rem Koolhaas werd ontworpen?

Maar terug naar ons, hier in Amsterdam, ter opening van de editie van dit jaar hebben wij de eer de Portugese ambassadeur, mevrouw Clara Nunes dos Santos, te mogen ontvangen. Ik voel me gevleid en ik gun het iedere muzikant!

Ook aanwezig is Luca Kassenaar, één van de curators van We Are Public. We Are Public heeft het Q.Festival hoog in het vaandel staan en heeft daarom dit jaar weer de hele agenda opgenomen. Dank hiervoor.

En omdat de vraag naar de ‘Q’ van het Q.Festival steeds terugkomt, geef ik hier de integrale tekst weer die ik aan de journalist van de Meloteca heb gestuurd toen hij mij een biografie heeft gevraagd. Ik ben hem heel dankbaar voor die publicatie.

Maar vóór dat ik u de tekst laat lezen, moet ik verder mijn zegeningen tellen: De posters zijn, tot mijn grote vreugde, weer door André Cruz gemaakt en de vertalingen van de teksten van de muzikanten komen uit de pen van Hennie Bos. Nu nog de teksten en posters naar de webdesigner, Henk Jansen, versturen. Later zal ik nog, in de volle zalen, waar Guido Attema (bijna) alle concerten zal filmen, het publiek verwelkomen en dan prijs ik me gelukkig.
Behalve het concert van Cacha Mundinho dat in de Amstelkerk plaats vindt, zullen bijna alle concerten dit jaar weer in De Engelse Kerk plaatsnemen. Ik durf het woord bijna niet meer te gebruiken, maar ja hoor het voelt inmiddels ook zeer vertrouwd;)

(Portugese versie. Even scrollen voor de Nederlandse versie).

A Q.Art magazine+events, sediada em Amsterdão, cidade onde vivo desde 1984, é uma empresa que se dedica à organização de concertos e à publicação de artigos e entrevistas, entre outros, com músicos.

O ‘Q’ vem duma anterior empresa: QUO Centrum, onde, para além da ‘Loja, Salão de chá & Workshops’, organizava já concertos mas com músicos holandeses e estrangeiros.
‘Quo’, de ‘Quo Vadis’, para onde vais, usado aqui idiomaticamente, inquirindo sobre objetivos, metas. Para mim não existem metas no grande sentido da palavra. Existe um fluir com a vida onde traço o caminho à medida que vou caminhando.

Com o Q.Festival pretendi criar uma área dedicada à música e aos músicos portugueses. A música portuguesa conheceu momentos áureos nos Países Baixos, seguidos de anos de puro desonhecimento para emergir de novo com o Fado. Foi aí que me empenhei em mostrar que Portugal, que tem sem dúvida muito bom Fado, não é só Fado.

Tinha alguns amigos na cena musical portuguesa mas os contactos vieram mais duma forma de certo modo intuitiva e um tanto ousada, diria eu. Não é para mim incomum abordar um músico por ter gostado muito da banda sonora dum filme, por ter gostado dum dos seus concertos,… e depois os músicos são como uma ‘família’: um(a) pianista fala-me dum(a) violinista com quem trabalha, o violinista conhece uma soprano, a soprano… Ao longo dos anos tenho vindo também a receber propostas de concertos e vou aceitando algumas.
O meu primeiro contato com músicos portugueses, para os trazer a Amsterdam, foi com o nosso grande pianista e compositor Amílcar Vasques-Dias e nem eu nem mele sabemos já como surgiu. ‘Não importa’, diz ele, ‘foi amor à primeira vista’. Eu e a esposa dele rimos;)

O Q.Festival é uma fonte de riqueza musical que passou quase despercebido aqui em Amsterdão mas que, em parte devido à minha insistência, se tem vindo a fazer notar cada vez mais. Alleluia, tudo a seu tempo!

(Nederlandse versie)

Q.Art magazine+events, gevestigd in Amsterdam, de stad waar ik sinds 1984 woon, is een bedrijf dat zich toelegt op het organiseren van concerten en het publiceren van artikelen en interviews met onder meer muzikanten.

De ‘Q’ komt van een vorig bedrijf: QUO Centrum, waar ik naast de ‘Shop, Tea Room & Workshops’ al concerten organiseerde met Nederlandse en buitenlandse muzikanten.
‘Quo’ van ‘Quo Vadis’, waar ga je heen, hier idiomatisch gebruikt, vraagt naar doelstellingen, doelen. Voor mij zijn er geen doelen in de breedste zin van het woord. Het is een meestromen met het leven waarbij ik me een pad baan terwijl ik loop.

Met het Q.Festival wilde ik een ruimte creëren gewijd aan Portugese muziek en muzikanten. De Portugese muziek kende gouden momenten in Nederland, gevolgd door jaren van pure vergetelheid om met de Fado weer op te duiken. En toen heb ik me ervoor ingezet om te laten zien dat Portugal, dat ongetwijfeld heel goede Fado heeft, niet alleen maar Fado is.

Ik had vrienden in de Portugese muziekscene, maar de contacten kwamen meer op een enigszins intuïtieve en enigszins gedurfde manier tot stand, zou ik zeggen. Het is niet ongebruikelijk dat ik een muzikant benader omdat ik de soundtrack van een film zo mooi vond, omdat ik een van zijn concerten mooi vond, … en muzikanten zijn dan als een ‘familie’: een pianist vertelt me ​​over een violist met wie hij/zij samenwerkt, de violist kent weer een sopraan, de sopraan… Door de jaren heen heb ik ook concertvoorstellen ontvangen en er enkele van geaccepteerd.
Mijn eerste contact met Portugese muzikanten, om ze naar Amsterdam te halen, was met onze grote pianist en componist Amílcar Vasques-Dias en noch hij, noch ik weten meer hoe dat tot stand kwam. ‘Het maakt niet uit’, zegt hij, ‘het was liefde op het eerste gezicht.’ Zijn vrouw en ik lachen;)

Het Q.Festival is een bron van muzikale rijkdom die hier in Amsterdam vrijwel onopgemerkt is gebleven, maar dat, mede door mijn vasthoudendheid, steeds meer opgemerkt wordt. Halleluja, alles op zijn tijd!

Teresa Pinto

Ik ben blij te mogen aankondigen dat dit festival Public is Logo 'We Are Public' en dat Logo 'Maxazine' onze mediapartner is.

Q.Festival 2024: Portugese muziek

Agenda:


    10 november 2024

    – (Hedendaagse) Klassieke Muziek


Alle concerten vinden plaats in de Engelse Kerk te Amsterdam.
BEHALVE het concert van Cacha Mundinho op 23 maart (vindt plaats in de Amstelkerk te Amsterdam) en het concert van Amílcar Vasques-Dias op 1 oktober (vindt plaats in Casa da Música te Porto, Portugal).
Delen: