Disclaimer

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Q.Art magazine+events zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie van Q.Art magazine+events.

Q.Art magazine+events sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Q.Art magazine+events site, de online informatie die door middel van andere media verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in die media. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van QUO Q.Art magazine+events verkregen is.

Q.Art magazine+events site kan links bevatten naar websites van derden, die geen eigendom zijn of onder beheer staan van Q.Art magazine+events. Q.Art magazine+events heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van de websites van derden.