2-9-2016 en 3-9-2016 / Taílde Ensemble – Exile and Nationalism

Klik op de afbeelding voor de originele poster

Klik op de afbeelding voor de originele poster

Data & locaties:

 • Zaterdag 3 september | 20.15 uur (deuren open vanaf 19.45 uur)
  De Engelse Kerk | Amsterdam

Tickets:

 • Utrecht:
  € 17 (via Ticketmaster, excl. administratiekosten)
  € 23 (aan de deur)
 • Amsterdam:
  € 17 (via Ticketmaster, excl. administratiekosten)
  € 23 (aan de deur)

Artiesten:

 • Taíssa Poliakova Cunha / piano
 • Matilde Loureiro / viool
Aanvullende info:

NL
———
Ballingschap en het Nationalisme

Dit recital begint met een Barok sonate van Tartini die de liefde van Dido voor Aeneas oproept, de held die ballingschap in haar Koninkrijk had gezocht, en vervolgens haar verlaat. Daarna wordt de “Lente” sonate van Beethoven gespeeld. Deze componist voelde zich ‘verbannen’ wegens zijn ‘droevige staat’, de doofheid. De ballingschap als een bron van inspiratie en sociale voorwaarde.

Na de pauze zullen Taíssa Cunha en Matilde Loureiro de Sonatine van Dvorak gaan spelen. De Sonatine werd geschreven toen Dvorak in Amerika woonde, en werd geïnspireerd door de melodieën van de inheemse stammen. Een compositie met echo’s van het oude continent en een vleugje van de Nieuwe Wereld. Dit werk werd opgedragen aan zijn kinderen.

Vervolgens “Preludes” van Dmitri Sjostakovitsj, oorspronkelijk geschreven voor piano, hier voor viool en piano in een bewerking van Tsiganov. Sjostakovitsj leefde in Rusland en werd door de overheid onder druk gezet om muziek te componeren in de Russiche nationale geest. Maar hij wist zijn muzikale persoonlijkheid te bewaren, vooral in de meer intieme muziek, dat zijn schuilplaats was, in een samenleving waarin hij, in het geheim, in zijn intiem, zich uit verbannen voelde.

Het recital eindigt met een “Hongaarse Dans” van Brahms, componist van de 19e eeuw, ten tijde van het Europees nationalisme. Dit stuk is een eerbetoon aan de Hongaarse traditie, die zijn muzikale verbeeldingheeft beïnvloed. Door het contact met de Hongaarse muzikanten (met name violisten), kende Brahms deze muziekstijl en heeft hem toegeëigend.


PT
———
O Exílio e os Nacionalismos

O recital começa com uma sonata barroca, de Tartini, que evoca o amor de Dido por Eneias, o herói que tinha procurado exílio no seu reino, e depois a abandonou. Segue a sonata de Beethoven, a “Primavera”. Este compositor dizia-se “exilado” da sociedade por causa do seu “triste estado”, a surdez. O exílio como fonte de inspiração e como condição social.

Na segunda parte, Taíssa Cunha e Matilde Loureiro irão tocar a Sonatina de Dvorak, que este compôs quando estava na América, inspirado pelas melodias dos nativos. Uma música com ecos do velho continente e ares do Novo Mundo. Esta obra foi dedicada aos seus filhos.

Seguem-se os Prelúdios de Shostakovitch, obra originalmente para piano, aqui para violino e piano (arranjo de Tsiganov). Este compositor viveu na URSS e foi pressionado pelo governo para compor música no espírito soviético, que puxava ao nacionalismo. Mas Shostakovitch conseguiu preservar a sua personalidade musical, especialmente na música mais intimista, que era o seu refúgio, numa sociedade de que estava secretamente, intimamente, exilado.

O recital termina com uma Dança Húngara de Brahms, compositor do século XIX, na época dos nacionalismos europeus. Esta peça presta homenagem à tradição húngara, que influenciou o seu imaginário musical. No contacto com músicos (especialmente violinistas) húngaros, Brahms conhecia este estilo musical e apropriou-se dele.


EN
———
Exile and Nationalism

This recital begins with a Baroque sonata from Tartini. This sonata evokes the love of Dido for Aeneas, the hero who had sought exile in her Kingdom, and then abandoned her. Then follows Beethoven’s sonata, “Spring”. This composer was said ‘exiled’ of society because of his ‘sad state’ of deafness. The exile as a source of inspiration and as social condition.

In the second part, Taíssa Cunha and Matilde Loureiro will play Dvorak’s Sonatina, composed when he lived in America, inspired by the native’s melodies. A song with echoes of the old continent and the flavor of the New World. This work was dedicated to his children.

Preludes of Shostakovich will follow. Preludes was originally composed for piano, here for violin and piano (a Tsiganov’sarrangement). Shostakovich lived in the Soviet Union and was pressured by the government to compose music in the Soviet spirit, which pulled to the nationalistic feeling. But Shostakovich managed to preserve his musical personality, especially in the more intimate music, his refuge from a society from which he felt secretly, intimately, exiled.

The recital ends with a Brahms’ Hungarian Dance. Brahms was a composer of the 19th century, at the time of the European nationalisms. This piece pays tribute to the Hungarian tradition that influenced his musical imagination. Brahms knew this musical style through his contact with Hungarian musicians (especially violinists), and appropriated it.


Een eerder optreden van het Taílde Ensemble:

Een eerder optreden van Taíssa Poliakova:

Delen:

Gerelateerd:

Schrijf een reactie: