Q.Festival 2018 / 1 en 2 maart – André Viamonte – Via

Klik op de afbeelding voor de originele poster

Genre: Indie
Datum & locatie

 • Donderdag 1 maart 2018 | 20.15 uur (deuren open vanaf 19.45 uur)
  Café Belcampo | Amsterdam
Tickets

 • Amsterdam:

  Voorverkoop (via Stager, incl. € 1 servicekosten):
     € 17
     € 15 (voor stadspashouders)
     € 10 (voor studenten)

  Aan de deur:
     € 18
     € 15 (voor stadspashouders)
     € 10 (voor studenten)

 • Utrecht:

  Voorverkoop (via Stager, incl. € 1 servicekosten):
     € 17
     € 15 (voor stadspashouders)
     € 10 (voor studenten)

  Aan de deur:
     € 18
     € 15 (voor stadspashouders)
     € 10 (voor studenten)

Muzikanten

 • André Viamonte / zang en compositie
 • Margarida Moser / piano
 • Bruno Gomes / viool
 • Filipa Gonçalves / cello

NL

André Viamonte is in 1983 in Zurich geboren als zoon van emigranten. Hij is opgegroeid in Singen, een stad in het zuiden van Duitsland. In zijn jeugd heeft hij inspiratie opgedaan bij de verschillende muziekculturen te midden waarvan hij opgroeide. Van Portugese volksmuziek tot fado, van opera tot lyrische liederen, van de bossanova tot de Bulgaarse stemmen. De culturele erfenis uit zijn jeugd gaf hem toegang tot een hele bibliotheek aan verschillende en ongelijke klanken.
Toen hij vijf jaar was kreeg hij zang- en voordrachtsles in Zurich, waar hij de liefde voor de muziek en het zingen ontdekte. Het gebruik van de stem als voornaamste instrument bracht hem er op zijn tiende toe om de eerste thema’s te gaan componeren. De muziek en het zingen was een toevlucht en een persoonlijk ritueel. Pas toen hij 22 jaar was, hij was toen al in Portugal, zag hij in hoe belangrijk de muziek voor hem was. Tijdens zijn opleiding op het gebied van speltherapie had hij toegang tot cursussen Bulgaarse, joodse en zigeunerzangtechnieken.
In 2013 studeert hij af in muziektherapie en neemt zijn hele persoonlijke muziekverleden (compositie, zang) op in het therapeutische deel. De therapeutische processen waar hij zich mee bezighield, boden hem inspiratie als artiest, maar ook voor zijn eerste album VIA.
In 2016 komt zijn eerste album Via uit in samenwerking met Farol Digital en MCENT.

Margarida Moser
Geboren in Lissabon, is vanaf haar 9e met muziekstudie bezig bij de Muziekstichting van de kindervrienden, waar ze piano en violoncello studeerde.
Ze is in 2004 bij de Hogeschool van Lissabon afgestudeerd op het gebied van muziekonderwijs.
De liefde voor de muziek en het onderwijs heeft haar bij verschillende groepen gebracht, zowel als instrumentalist als op het gebied van het muziekonderwijs.
Margarida dirigeert amateurkoren van verschillende leeftijdsgroepen in de streek rond Lissabon.
Ze hangt een ander soort onderwijs aan, meer beroepsgericht en met aandacht voor de behoeften van de kinderen, ze heeft haar eigen School voor de Kunsten en Beweging opgericht die zich baseert op de uitvoering van vernieuwende methodologieën die helpen bij het begrip, de decodering en vertolking van de verschillende muzikale concepten. Daarbij wordt de kunstzinnige vorming veranderd in een weg zonder versperringen, zuiverder en menselijker.

Filipa Gonçalves
Ze begon haar violoncellostudie in Lissabon bij de Muziekstichting van de Kindervrienden. In 2013 gaat ze naar de Muziekschool van het Nationaal Conservatorium en in datzelfde jaar gaat ze deel uitmaken van het Symfonisch Jeugdorkest, waar ze twee seizoenen lang hoofd van een instrumentgroep was. Daar doorliep ze ook verschillende stages voor orkestrale ontwikkeling.
Ze heeft onder andere deel uitgemaakt van orkesten als het Lisbon Film Orchestra, Orquestra Philarmónica de Lisboa en het Orquestra do Teatro da Malaposta.
Ze is mede-oprichter van het Quarteto Opus 28, dat concerten heeft uitgevoerd en oorspronkelijke projecten ontwikkeld zoals “Een Muzikale Kerstgeschiedenis” en “Concert à la Carte”.
Ze maakt deel uit van het kwartet Quatro Sóis, dat zich wijdt aan oorspronkelijke arrangementen van C. Bochmann van emblematische muziekstukken uit Portugeessprekende landen.

Bruno Gomes
Geboren in 1983 in Lissabon. Hij is met zes jaar aan zijn muziekstudie begonnen op de muziekschool Nossa Senhora do Cabo, in de orgelklasse. Twee jaar later is hij met viool begonnen. In 2006 heeft hij de opleiding afgerond. Parallel daaraan heeft hij verschillende opleidingen en masterclasses in viool, barokviool, hedendaagse muziek en jazz gevolgd.
Van 2001 tot 2014 heeft hij deel uitgemaakt van het Symfonisch Jeugdorkest.
Hij is medeoprichter en hoofd van een muziekgroep van, onder andere, het Lisbon Film Orchestra, Nova Orquestra de Lisboa en het Orquestra do Teatro de Malaposta.
Sedert 2015 is hij hoofd van een instrumentgroep van het Orquestra Philarmóniaca de Lisboa en hij is medeoprichter van het Quarteto Opus 28, waarmee hij verschillende openbare en besloten concerten heeft gegeven, opnames voor televisie en film.

Nog over André Viamonte…

De Oorsprong
Het voortdurende contact met een culturele diversiteit leverde een bijbehorende muzikale bibliotheek op aan heel verschillende en ongelijksoortige invloeden: “(…) bij de Zwitserse opdrachtgevers van mijn moeder hoorde ik Beethoven en Mozart en op straat Turkse, Israëlische volksmuziek afgewisseld met fado en volksdansgroepen waar de Portugese gemeenschap naar luisterde.” André Viamonte.

De Missie
Na zijn opleiding muziektherapie (Master bij de Lusíada Universiteit) bracht het contact met sociale problematiek, gerelateerd aan geweld en verslaving en aan andere gebieden van de gezondheidszorg (onder meer pediatrische oncologie, palliatieve zorg, geriatrie) een bewustwording tot stand als kunstenaar, componist en mens.
De muziek krijgt een opdracht mee: “Van de muziek een verbindingsweg te maken door het gevoel, gebaseerd op empathie, die gevoelens van thuishoren, respect en tolerantie oproept.
VIA moet gezien worden als een muzikaal en geïntegreerd resultaat van een wereld “in het tijdperk van de globalisering. Waar verschillende stijlen bij elkaar komen en waar verschillende talen versmelten en we slechts een universele taal spreken, die bestaat uit emotie.“

Muzikale Deelnames
Er zijn verschillende uitnodigingen geweest voor featurings of muzikale deelnames met andere componisten / producenten:
Mohamed Haddad – componist uit Bahrein, een invloedrijke naam in geluidstracks bij de Arabische film. Hij heeft in eigen land in verschillende jaren prijzen gewonnen als beste componist. André Viamonte heeft meegewerkt aan zijn thema: Dreams Hostler (van de collectie T(h)ree Projects).
DOJO – Portugees hedendaags project met pop en mainstream waaraan Andre ViaMonte ook heeft meegewerkt.

Press Release
André Viamonte is wat men een goed bewaard geheim noemt.
André groeit zoals alle zangers moeten groeien: op het podium van het leven, zich met lichaam en geest overleverend aan de liederen, die een voor een de mensen veroveren. (…) Dat heeft hem lof opgeleverd van de componist Kevin Murphy, de Amerikaanse talentenjager en producente Cindi Avnet, de Italiaanse producent Michele Ferrero en de Portugese Mariza die liet weten dat “Portugal niet klaar is voor deze stem”.
In zijn bagage draagt André Viamonte altijd het materiaal van zijn thema’s, maar meer nog van een leven opgebouwd uit therapeutische ervaring, het dicht bij het hart van de mensen staan, genegenheid voelen en delen. Dat is niet vreemd als je kijkt naar de kwaliteit van het materiaal dat hij opneemt, grote liederen ondersteund door uitstekende arrangementen, die het hart begeesteren, die tranen van emotie oproepen, die ons met onze ziel in contact brengen (…).
Deze zanger die al veel lof vergaard heeft, lanceert nu zijn eerste album, een werk dat zijn uitzonderlijk talent bevestigt en dat hem definitief op de nationale en internationale kaart zet. Het is de geboorte van “Via”, het album dat vele harten zal raken en allen, die al twijfelden aan de opkomst van een groot Portugees talent vervullen van hoop. De opkomst van de Stem.

M. Teixeira, Balcony TV

Prijzen
Time Dust (zesde thema van het album), erkend en geselecteerd door Balcony TV, New York als een van de interessantste thema’s van 2015, dat enkele weken in de wereldtop stond.
Heartland (vijfde thema van het album) bevat de soundtrack van de Portugese soap van de TVI – A Impostora, samen met thema’s van enkele grote artiesten zoals Sia, Rui Veloso, Áurea.
To MyselfTown (elfde thema van het album) kwam op de tweede plaats bij de publieksprijs voor beste in Portugal gemaakte thema door de MMP’16.
Het album Via van André ViaMonte werd door de kritiek beschouwd als een van de beste tien albums van 2016.

Album: Via

Via – symboliseert de weg die een wezen in zijn leven moet afleggen…

1. Arrival
Betekenis: de komst of de aankomst! Een wezen dat op weg is over de aarde in de vorm van energie of een ziel.
Doel van het thema: De luisteraar verbinden. Namelijk een thema met de bedoeling het geluid op te schonen. Vandaar dat dit thema geen tekst heeft en zich baseert op een soort mantra, dat de luisteraar in een receptieve en serene positie plaatst, en hem van de golflengte waar hij op zit verplaatst naar die van het album.
Emotie of gemoedstoestand: Ontspanning. Inleiding.

2. Eternal Return
Betekenis: Inleiding tot het muziekstuk. De eeuwige terugkeer, namelijk de voortdurende komst en de voortdurende reïncarnatie! We zijn wezens die onszelf vormen uit gevoel en gevoelens – hoe lang nog moeten we op deze wereld terugkomen om tot een oplossing voor onze ziel te komen?
Doel van het thema: Ieder van ons heeft zijn tijd en deze is universeel. Er bestaat geen gemeenschappelijke tijd maar een tijd in ieder van ons!
“Alles op zijn tijd”. Eternal Return is het thema en de voortzetting van Arrival.
Met behulp van Fernando Girão, die “de oude wijze man” speelt die de ziel ontvangt die afkomstig is uit de kosmos. Het thema is een “overeenkomst” tussen de Kosmos en de Aarde over de terugkeer van de ziel van een wezen!
Emotie of gemoedstoestand: Reflectie en introspectie.

3. To the World
Betekenis: De geboorte van het wezen op aarde: “To the World”. Uit de buik naar de aarde!
Doel van het thema: De belofte van de missie van elk wezen dat geboren wordt, het wordt geboren met een bedoeling. De gedachtenis dat er iemand geboren is die alles kan worden wat hij en die wereld beter kan maken.
Ervoor zorgen dat de luisteraar zijn missie begrijpt en dat het nooit te laat is om te “zijn” wat hem beloofd is.
Een gemakkelijk in het gehoor liggend thema. Een groepsthema. Het kwam tot stand bij therapeutische processen van de muziektherapie waar het motiveringsgedeelte aan bod kwam, de interpersoonlijke relatie.
Emotie of gemoedstoestand: Viering en Hoop.

4. Heaven’s Day!
Betekenis: “Het kind in ons” de glimlach om een goede daad en een glimlach gewoon omdat het nog gemakkelijk is.
Doel van het thema Kindertijd. Het thema moet nonsens of clowneske humor opwekken. Charlie Chaplin.
Dit thema is opgedragen en bewerkt met de kinderen van de afdeling oncologie. Dit kan de laatste dag zijn en het slaat nergens op om het over kleur, ras of geloof te hebben.
Leven alsof het de laatste dag was! Het leven nemen zoals het komt!
De dag beleven alsof het een “Hemel op aarde was!”.
Onder de musici bestaat deze saamhorigheid en fun, en ze brengen het idee over van “kinderen op het podium”. Zodat het publiek zich weer even kind voelt.
Emotie of gemoedstoestand: Vrolijkheid en Acceptatie en Vertier!

5. Heartland
Betekenis: De eerste bewustwording van de Liefde. Onvoorwaardelijke en universele liefde van een ouder voor een kind en omgekeerd.
Doel van het thema:
De luisteraar de reminiscentie geven van wat de zuiverste Liefde inhoudt! Voor de aarde, voor het hart.
Dit thema werd gebruikt om Pedro (oncologie) te helpen. Na zijn volledige herstel is het thema en zijn opdracht doorgegaan, nu op video met Madalena.
In een briefing gaven de ouders van Madalena aan dat ze gewoon een hele gemeenschap bewust wilden maken van en sensibiliseren over wat ze doormaakten. Zoals haar moeder zegt: Een schouderklopje… en het voortdurende besef dat de tijd dringt (…) zodat ze ons begrijpen en onze strijd snappen.
Er heerst nog steeds het gevoel dat wat verdrietig is deprimerend is. Wat dan automatisch leidt tot uitsluiting door een deel van de mensen. Het is belangrijk dat men beseft dat verdriet een gevoel is dat alle wezens kan verbinden. Het verdriet gebruiken met de bedoeling om te helpen door het te veranderen in empathie en daardoor ook in verbinding, waardoor het verandert in iets dat meer is dan ‘depressie’. Het doel van het thema is de emotie aan de mensen terug te geven in de zin dat als ze anderen voelen dat een altruïstische en menselijke manier is om gevoelens van kracht, hoop en liefde over te brengen aan wie het nodig heeft.
Emotie of gemoedstoestand: Onvoorwaardelijke liefde. Hoop. Empathie.

6. TimeDust
Betekenis: Het eerste verlies, rouw. Een wezen dat geboren wordt, leeft en voor het eerst beseft dat aan alles een einde komt. TimeDust gaat in op rouw en verlies. Als rouw slecht verwerkt is en niet aanvaard, dan blijft er verdriet over en daarbij een geluid dat het ergste van het bestaan van de overledene benadrukt. Dit verdriet moet opgelost worden zodat het plaats maakt voor herinnering en gedachte aan wie heengegaan is.
Doel van het thema: Het thema is ontstaan in processen verbonden met verlies, met moeders die kinderen verloren hebben en die elke dag het eindeloze gemis meemaken. Het idee van het thema is vrede te geven, de deuren van het hart open te zetten om de droefheid te laten gaan en de Catharsis mogelijk te maken.
Het thema gaat over de verschillende fases van de rouw, van herinnering tot opstandigheid, van verdriet tot aanvaarding. Het doel is het publiek een platform te bieden om hun verlies en rouw te voelen wat rust geeft zodat ze kunnen verdergaan naar nostalgie en saudade.
Emotie of gemoedstoestand: Verlies. Pijn. Verdriet. Acceptatie.

7. Rise (we are beloved)
Betekenis: Desillusie. Verlies van onschuld. De bewustwording van de basis-wereld. Het duel tussen verbittering en geluk.
Doel van het thema: De luisteraar een zoetzuur moment bezorgen. Het thema is opgedragen aan het moment van perceptie van de wrede wereld en de duisterste en somberste delen die het leven ons kan brengen.
De ergste kwesties van het leven, ziekte, misbruik, verkrachting, geweld. Als het niet verwerkte verdriet (thema 6) zich in alle situaties ophoopt, zal het resultaat verbittering en opstandigheid zijn. Het thema is een soort “gebed” om ons geloof te behouden in de veerkracht om door te gaan.
Het thema is dan de bewustwording van deze tweestrijd tussen verbittering en geluk. Er zijn twee mogelijkheden: we verliezen onszelf in de bitterheid van de gebeurtenissen of WE OVERSTIJGEN DEZE!
Emotie of gemoedstoestand: Veerkracht en Volharding.

8. Ignite
Betekenis: Ontsteking van de motor van de identiteit. Het wezen wordt geboren en leeft en verliest zich in wat het heeft beleefd – een herpositionering is noodzakelijk.
Doel van het thema: De luisteraar wekken! Dit thema gaat over de gebreken in de denkwijze die we opgedaan hebben, de valse pijn die we voelen die ons elke dag verder van onze missie af brengt en van de weg die we zouden moeten volgen.
Het thema dat de Fado verbindt met Soul. De saudade met de ziel.
We zijn de onbetaalde schuld, de droom die niet uitkwam…
Voortdurende apathie en slachtofferschap zijn geen oplossing om onze bestemming te bereiken. Vandaar de noodzaak om die kracht te activeren en de droom weer op te pakken en te veroveren.
Emotie of gemoedstoestand: Klauw. Kracht.

9. Hill of Hope
Betekenis: Afgunst, moedeloosheid, pesten. Het plotselinge besef van wie we zijn en het voortdurend waarnemen van defaitisme bij anderen wat ons van onze weg afleidt.
Doel van het thema: MENSEN. Het tonen van de verwarring van de intriges en de drama’s en politieke spelletjes als we belang hechten aan loze en waardeloze types. Het gaat er niet om daar afstand van te nemen maar om die te begrijpen en verder te gaan.
Belangrijker dan de boodschapper is het de boodschap te begrijpen. Ofwel, het thema gaat over het vraagstuk dat er geen tijd te verdoen is met mensen… er is geen tijd om ons daar druk over te maken … maar laten we onze tijd gebruiken om van hen te leren.
Emotie of gemoedstoestand:
Chaos, verwarring, concentratieverlies, ongeduld vs focus, geduld, kalmte en orde!

10. To Myselftown
Betekenis: Optimisme en volharding. Brief aan onszelf over alles wat we tot op heden hebben meegemaakt. Het inzicht dat dit de juiste weg is en dat we nu alleen tijd en kennis nodig hebben om die af te kunnen leggen.
Doel van het thema: De luisteraar rust en opluchting geven. Het is een zekere ballade. Het begrip welzijn, verworvenheid, dat we nu alleen nog maar hoeven te lopen. De kennis, de ervaring geeft rust en tijd bij het weten te wachten.
Emotie of gemoedstoestand: Opluchting en zekerheid.

11. N(e)ever Being
Betekenis: liefhebben en verschillen aanvaarden. Liefhebben en afstand weten te nemen om gelukkig te worden. Liefhebben en loslaten.
Doel van het thema: De aanvaarding van de wereld. Dat is geen conformisme of inertie, het is de wereld aanvaarden zoals hij is en genieten van ons bestaan daarop. Het thema gaat over liefhebben als aanvaarding van de liefde om wat iets is en niet om wat het zou kunnen zijn.
Emotie of gemoedstoestand: Aanvaarding en Loslaten en Begrip.

12. Above the Sky I
Betekenis: Heengaan. Afscheid. Dood.
Doel van het thema: Aan alles wat een begin heeft, komt een einde. Het thema gaat over het heengaan van een wezen. Alle verdienen respect en bewondering voor wat ze doorgemaakt hebben en vanwege hun bijdrage. Het is een persoonlijke dankbetuiging vanwege wat je hebt meegemaakt. Meer metaforisch gezegd, is het de dankbetuiging aan het lichaam dat het volhield, doorzette zodat “de ziel” kon leren.
Above the Sky I en Aan gene zijde II zijn hetzelfde thema. Toch is dit een metaforische manier van afscheid nemen van het lichaam, van de materie. De Portugese gitaar komt erbij als scheidslijn van de twee thema’s, het is de overgang van het oppervlak naar de diepte. Ofwel van de kruin van de boom naar de wortel. Een autobiografische verwijzing naar het feit dat ondanks dat het thema in het Engels is, de oorsprong Portugees blijft.
Emotie of gemoedstoestand: De dood. Heengaan. Afscheid.

13. Aan gene zijde II
Betekenis: Samenvatting van een leven.
Deze compositie in het Portugees gaat over de kwestie van de oorsprong van ons wezen. Een eerbetoon aan onze ouders en aan allen die ons gemaakt hebben. Resultaat van wat we zijn en waarvan we gemaakt zijn. De hele tekst ervan is gebaseerd op een monoloog van een gevoel waarvan de ziel de lezer is.
Doel van het thema: Climax van emoties. Een thema dat opengaat en waardoor degene die hoort voor het laatst kan “voelen”. Ofwel, dit is het moment waarop alle emoties van het hele album losgelaten, opgelost en omgevormd worden.
Emotie of gemoedstoestand: Volledigheid.

14. Reunion
Betekenis: Samenkomst. Reünie. Terugkeer tot de kosmos.
Betekenis van het Thema: een thema zonder structuur, etherisch, neutraal, hemels, als de zielen. Gebaseerd op het woord: Ulimwengu uit het Swahii, dat Wereld of Heelal betekent. Het interessante is het perspectief van het Swahili ten aanzien van het woord wereld, dat ook heelal betekent en omgekeerd. Een perspectief van heelal geven aan de wereld (reïncarnatie, geboorte, begin van het album) en van de wereld voor heelal (het eind van het album, terug naar het begin).
Emotie of gemoedstoestand: Neutraliteit. Loskoppeling


PT

André Viamonte nasceu em Zurich, no ano de 1983. Filho de pais emigrantes cresceu e viveu em Singen, na cidade do Sul da Alemanha. Durante sua infância, André ViaMonte encontrou inspiração nas diferentes culturas musicais que crescia a ouvir. Desde o Folclore Português ao Fado, da Ópera ao Canto Lírico, da Bossa Nova às vozes Búlgaras. O legado cultural da sua infância permitiu aceder a uma biblioteca de sons diferentes e díspares.
Aos 5 anos ingressava nas aulas de canto e de representação em Zurich onde descobriu o gosto pela música e pelo canto. O uso da voz como instrumento principal levou-o a compor os primeiros temas aos 10 anos. A música e o ato de “cantar” era um refúgio e ou um ritual pessoal. Só aos 22 anos já em Portugal reconheceu a sua posição na música. Enquanto a sua formação na área Ludoterapia, tinha acesso a cursos de canto de vozes búlgaras, hebraicas e ciganas.
Em 2013, já em Lisboa forma-se em Musicoterapia acabando por agregar toda a sua área pessoal da música (composição, canto) com a parte terapêutica. O acesso aos processos terapêuticos que se envolveu tornaram-se uma plataforma de inspiração para si quanto artista como para o seu álbum de estreia: VIA.
Em 2016, com a parceria da editora: Farol Digital e MCENT edita o seu primeiro álbum: Via.

Margarida Moser
Natural de Lisboa, iniciou os seus estudos musicais com 9 anos na Fundação Musical dos Amigos das Crianças onde estudou piano e violoncelo.
Licenciou-se na área de Educação Musical, na Escola Superior de Lisboa em 2004.
A paixão pela música e pelo ensino levou-a a diversas formações, quer como instrumentalista, quer na área de pedagogia musical.
A Margarida dirige coros amadores de diferentes faixas etárias na região de Lisboa.
Adepta de um ensino diferente mas vocacional e atento às necessidades das crianças, fundou a sua própria Escola de Artes e Movimento que se baseia na implementação de metodologias inovadoras que ajudam na compreensão, decodificação e interpretação dos vários conceitos musicais, transformando a educação artística num caminho sem barreiras, mais genuíno e humano.

Filipa Gonçalves
Iniciou os estudos musicais de violoncelo em Lisboa, na Fundação Musical dos Amigos das Crianças.
Em 2013 ingressa na Escola de Música do Conservatório Nacional e, no mesmo ano, integra a Orquestra Sinfónica Juvenil, onde foi chefe de naipe em duas temporadas e através da qual participou em estágios de aperfeiçoamento orquestral.
Integrou orquestras como Lisbon Film Orchestra, Orquestra Philarmónica de Lisboa e Orquestra do Teatro da Malaposta, entre outras.
É membro fundador do Quarteto Opus 28, que tem realizado concertos e desenvolvido projectos originais como “Uma História Musical de Natal”e “Concerto à la Carte”.
Integra o quarteto Quatro Sóis, que se dedica a apresentar arranjos originais de C. Bochmann, de músicas emblemáticas de países de língua portuguesa.

Bruno Gomes
Nascido em Lisboa em 1983, iniciou os seus estudos musicais aos seis anos na Escola de Música de Nossa Senhora do Cabo, na classe de orgão. Dois anso mais tarde iniciou o estudo de violino, tendo concluído o curso em 2006. Paralelamente frequentou diversos cursos e masterclasses de violino, violino barroco, música contemporânea e jazz.
Integrou a orquestra Sinfónica Juvenil entre 2001 e 2014.
Músico fundador e chefe de naipe na Lisbon Film Orchestra, Nova Orquestra de Lisboa e Orquestra do Teatro de Malaposta, entre outros agrupamentos.
Ë, desde 2015, chefe de naipe na Orquestra Philarmónica de Lisboa e é cofundador do Quarteto Opus 28, no qual tem realizado diversos concertos públicos e privados, gravações para televisão e cinema.

Ainda sobre André Viamonte…

A Raíz
O constante acesso a uma diversidade cultural originou uma consequente biblioteca musical de influências muito diferentes e díspares: “(…) se em casa dos patrões suíços da minha mãe ouvia de Beethoven a Mozart na rua ouvia música Turca, Israelita popular arrematando com o Fado e Ranchos Folclóricos que se ouvia na comunidade Portuguesa.” André ViaMonte

A Missão
Após a sua formação em Musicoterapia (Mestrado na Universidade Lusíada) e o contacto com as problemáticas sociais, ligadas à violência ao abuso e a outras áreas ligadas ao ramo da saúde (oncologia pediátrica, cuidados paliativos, geriatria, entre outras) levaram a uma consciencialização quanto artista, compositor e ser humano.

A música passa a ter uma missão: “Levar a música a uma via de união pelo sentimento baseada na empatia gerando sentimentos de pertença, respeito e tolerância.”
VIA assume-se como um resultado musical e integrante de um mundo na “… era da Globalização. Onde vários estilos se unem e onde várias línguas se fundem e falam uma só linguagem universal construída na emoção.”

Partilha Musical
Vários foram os convites para featurings ou partilhas musicais com outros compositores | produtores:
Mohamed Haddad – compositor do Bahrein, um nome influente nas bandas sonoras do cinema Árabe. Ganhou prémios no seu país como melhor compositor em vários anos. O tema realizado pelo mesmo: Dreams Hostler (da coletânea Three Project) conta com a participação de André ViaMonte.
DOJO – projeto nacional do estilo contemporâneo, pop e mainstream contaram também com a participação de André ViaMonte.

Press Release

André Viamonte é o que se pode chamar um segredo bem guardado.

André tem crescido como todos os cantores devem crescer: em cima do palco da vida, a entregar-se de corpo e alma às canções, conquistando uma pessoa de cada vez. (…) Foi isso que lhe valeu os elogios do compositor Kevin Murphy, da “talent hunter” e produtora americana Cindi Avnet, do produtor italiano Michele Ferrero ou da portuguesa Mariza que afirmou que “Portugal não está preparado para esta voz”.
Na bagagem, sempre que viaja para cima do palco, André Viamonte transporta o material dos seus temas, mas mais do que isso, de uma vida feita de experiências terapêuticas, de estar perto do coração das pessoas, do sentir e da partilha de afetos. O que não é estranho tendo em conta a qualidade do material que tem vindo a gravar, grandes canções servidas por excelentes arranjos, capazes de nos apaixonar o coração, de nos fazer derramar lágrimas de emoção, de nos fazer encontrar com a nossa alma (…).
Agora, este cantor que colecionou elogios de muitos, lança o seu primeiro álbum, trabalho que confirma o seu singular talento e que certamente o firmará definitivamente no panorama nacional e internacional. É o nascimento de “Via”, o álbum que vai mexer com o coração de todos nós e encher de esperança todos aqueles que já duvidavam do surgimento de um grande talento português. O surgimento da Voz.

M. Teixeira, Balcony TV

Prémios
TimeDust (sexto tema do álbum) reconhecido e selecionado pela Balcony TV, New York como um dos temas mais interessantes de 2015 conquistando o Top mundial durante semanas.
Heartland (quinto tema do álbum) integra a banda sonora da telenovela da TVI – A IMPOSTORA junto de temas de grandes artistas Sia, Rui Veloso, Áurea (entre outros).
To MyselfTown (décimo tema do álbum) foi considerado pelo público o segundo melhor tema feito em Portugal pela MMP’16.
O álbum: Via de André ViaMonte foi considerado pela crítica 1 dos 10 melhores álbuns de 2016.

Álbum: Via

Via – Simboliza o percurso de uma vida de um ser…

1. Arrival
Significado: A vinda ou a chegada! Um ser que está a caminho da terra sob a forma
de energia ou alma.
Objetivo do tema: Conectar o ouvinte. Ou seja um tema cujo o propósito é limpar
o ruído. Logo este tema não tem letra e baseia-se numa espécie de mantra colocando
o ouvinte numa posição recetiva e serena, levando-o da frequência onde está para a
frequência do álbum.
Emoção ou estado do espirito: Relaxamento. Introdução.

2. Eternal Return
Significado: Introdução do trabalho. O eterno retorno ou seja a constante vinda e a
constante reencarnação! Somos seres que nos construímos de sensação e sentimento
até quando teremos que voltar a este mundo para resolver a nossa alma?
Objectivo do tema: Cada um de nós tem o seu tempo e este é universal. Não
existe um tempo comum mas um tempo em cada um de nós!
“Tudo a seu tempo”. Eternal Return é o tema que é continuação do Arrival.
Com a ajuda do Fernando Girão que representa o “velho sábio” que recebe a alma
vinda do cosmos. O tema é um “contrato” do Cosmos com a Terra sobre o retorno da
alma de um ser!
Emoção ou estado do espirito: Reflexão e Instrospecção.

3. To the World
Significado:
O nascimento do ser para o mundo: “To the World”. Do ventre para a terra!
Objetivo do Tema:
A promessa de missão existente em cada ser que nasce, que nasce com um propósito.
A comemoração de que nasceu alguém que poderá ser tudo o que quiser e
revolucionar o mundo para o seu melhor.
Levar o ouvinte a perceber a sua missão e que nunca é tarde de “ser” o que lhe foi
prometido.
Um tema de fácil escuta. Um tema de grupo. Nasceu durante processos terapêuticos
de musicoterapia, onde se abordava a parte motivacional, relação interpessoal.
Emoção ou estado do espirito: Celebração e Esperança.

4. Heaven’s Day!
Significado: “ A criança interior” o sorrir pela boa acção o sorrir simplesmente
porque ainda é fácil.
Objectivo do tema Infância. O tema tem que suscitar non sense ou Humor
clownish. Charlie Chaplin.
Este tema foi dedicado e trabalhado com as crianças na oncologia. O dia poderá ser o
último não faz sentido questionar a cor a raça ou o credo.
Viver como se fosse o último! Aceita-se a vida pelo que é!
Viver o dia como se o “ Céu estivesse na terra! ”
Entre os músicos existe esta noção de cumplicidade e de fun, transmitindo a ideia de
“crianças em palco”. De forma a que o público empaticamente se torne numa criança
por momentos.
Emoção ou estado do espírito: Alegria e Aceitação e Diversão!

5. Heartland
Significado: A primeira consciencilização de Amor. Amor incondicional e ou
universal de mãe, de um pai para um filho e vice-versa.
Objectivo do tema:
Dar ao ouvinte a reminiscência do que é o Amor mais puro! Da Terra do coração.
Este tema foi usado para ajuda do Pedro (oncologia). Depois de ter recuperado por
inteiro, o tema e a sua missão continuou desta vez em Vídeo com a Madalena.
Num briefing os pais da Madalena simplesmente precisavam de consciencializar e
sensibilizar toda uma comunidade sobre a temática que viviam. Citando a mãe: A
palmadinha nas costas… e a constante percepção da falta de tempo (…) para que nos
entendam e compreendam a nossa luta.
Existe a constante sensação de que o que é triste é depressivo. Levando a um
consequente bloqueio automático por parte das pessoas. Importante haver a noção
de que tristeza pode ser um sentimento que une… todos os seres. Usar a tristeza com
o propósito de ajudar tranformando-a em empatia e consequentemente em união é
transformá-la em algo mais que “depressão”. O objectivo do tema é de devolver a
emoção ás pessoas que ao sentir os outros é uma forma altruísta e humana de
transmitir sentimentos de força, esperança e amor a quem precisa.
Emoção ou estado do espírito: Amor incondicional. Esperança. Empatia.

6. TimeDust
Significado: A primeira perda, luto. Um ser que nasce, vive e tem a primeira
consciência de que tudo terá um fim. TimeDust aborda o luto e a perda. Quando o
luto é mal resolvido e mal aceite o que permanece é dor e com ela todo um ruído que
enaltece o pior da existência de quem partiu. Importante a resolução dessa mesma
dor de forma a dar lugar á memória e comemoração de quem partiu.
Objetivo do tema: Tema feito durante processos ligados á perda, com mães que
perderam os filhos e que vivem todos os dias a interminável: Perda. A ideia do tema é
dar paz abrir portas ao coração para libertar a tristeza e permitir a Katarse.
O tema aborda as fases do luto, desde a memória, á revolta, á tristeza até á aceitação.
O objectivo é dar a plataforma ao público de sentir as suas perdas e lutos levando a
um apaziguamento das mesmas permitindo o acesso á nostalgia e saudade.
Emoção ou estado do espírito: Perda. Dor. Tristeza. Aceitação.

7. Rise (we are beloved)
Significado: A desilusão. Perda da inocência. A consciencialização do mundo básico.
O duelo entre a amargura e a felicidade.
Objectivo do tema: Levar o ouvinte a um momento agridoce. Tema é dedicado ao
momento de percepção do mundo cruel e das partes mais escuras e sombrias que a
vida nos poderá levar.
Questões mais nefastas da vida, desde a doença, abuso, violação, violência. Se á
tristeza mal resolvida (tema 6) se acumula todas estas situações o resultado será a
amargura e revolta. O tema é uma espécie de “oração” para que mantenhamos a fé, a
resiliência de poder persistir.
Assim o tema é uma consciecialização deste duelo a amargura e a felicidade. Existe
duas opções: Perdemo-nos na amargura desses acontecimentos ou RISE ABOVE THIS!
Emoção ou estado do espirito: Resiliência e Persistência.

8. Ignite
Significado: Ignição do motor da identidade. O ser nasce e vive e perde-se no que
viveu é preciso um resposicionamento.
Objectivo do tema: Acordar o ouvinte! Este tema aborda nos vícios de
pensamento que já adquirimos, na dor viciada que vivemos que nos distancia a cada
dia da missão e do caminho que deveríamos levar.
O tema que alia o Fado com Soul. A saudade com a alma.
Somos a dívida que não foi paga o sonho que não foi cumprido…
A constante apatia e vitimização não serão soluções para atingirmos o nosso destino.
Daí a necessidade de Ignição dessa força e do resgate e conquista do sonho.
Emoção ou estado do espírito: Garra. Força.

9. Hill of Hope
Siginifcado: A inveja, derrotismo, bullying. A súbita consciência de quem somos e a
constante percepção de derrotismo por parte de outros de forma a desviar-nos do
nosso caminho.
Objectivo do tema: PESSOAS. Mostrar a confusão dos enredos e dos dramas e das
políticas quando damos importância a indivíduos vazios e despojados de valores. A
questão não reside em afastar mas sim compreender e avançar.
Mais do que o mensageiro é importante compreender a mensagem. Ou seja, o tema
aborda a questão que não há tempo para perder com as pessoas… não há tempo para
chorar por elas… mas sim na aprendizagem com as mesmas.
Emoção ou estado do espírito:
Caos, confusão, desconcentração, Impaciência VS focus, paciência, calma e ordem!

10. To Myselftown
Significado: Otimismo e Perserverança. Carta dirigida a nós próprios por tudo o que se
viveu até agora. A percepção de que é este o caminho e que agora só falta o tempo e
a sapiência para o saber caminhar.
Objectivo do tema: Dar ao ouvinte paz e alívio. É uma balada segura. A percepção de
bem-estar, conquista, que agora só resta caminhar. A sabedoria a experiência dá
calma e tempo no saber esperar.
Emoção ou estado do espirito: Alívio e Segurança.

11. N(e)ver Being
Significado: Amar e aceitar as diferenças. Amar e o saber distanciar para que haja
felicidade. Amar com desapego.
Objectivo do tema: A aceitação do mundo. Não é conformismo ou inércia é o
saber aceitar o mundo como ele é e apreciar a nossa existência nele. O tema aborda o
amar como aceitação do amor pelo que é não pelo que seria.
Emoção ou estado do espírito: Aceitação e Desapego e Compreensão.

12. Above the Sky I
Significado: Partida. Despedida. Morte.
Objectivo do tema: Tudo o que tem um início terá um fim. O tema a aborda a
partida de um ser. Todos merecem o respeito e admiração pelo que viveram e pelo
que contribuíram. É o agradecimento pessoal pelo que se viveu. De uma forma mais
metafórica é o agradecimento ao corpo pelo que persistiu, resistiu para que “a alma”
pudesse aprender.
Above the Sky I e o P’ra lá do Céu II são o mesmo tema. Contudo, este é uma forma
metafórica de despedida do corpo, matéria. A entrada da guitarra portuguesa como
separador dos dois temas é a passagem da superfície para a profundidade. Ou seja da
copa da árvore para a sua raíz. Um referência autobiográfica de que apesar do tema
ser em inglês a raíz permanece portuguesa.
Emoção ou estado do espírito: A morte. Partida. Despedida.

13. Pra lá do Céu II
Significado: O resumo de uma vida.
Esta composição em português, aborda a questão da nossa raíz do ser. Homenagem
aos nossos progenitores e a todos os que nos fizeram. Resultado do que somos e
fomos feitos. Baseia toda a sua letra num monólogo de um sentimento onde a alma é
o seu leitor.
Objectivo do Tema: Clímax de emoções. Um tema que abre e permite a quem
ouve “sentir” pela última vez. Ou seja este é o momento onde todas as emoções são
largadas, resolvidas e convertidas do álbum inteiro.
Emoção ou estado do espírito: Plenitude.

14. Reunion
Significado: Reunião. Reencontro. Regresso ao cosmos.
Objectivo do Tema: Um tema sem estrutura, etéril, neutro, celestial, como as
almas. Baseado na palavra: Ulimwengu do Swahili que significa em português: Mundo
ou Universo. A parte interessante é a perspectiva do Swahili perante a palavra mundo
que também significa universo e vice-versa. Dando uma perspectiva do universo para
o mundo (reencarnação, nascimento, início do álbum) e do mundo para o universo (o
fim do álbum, regresso ao início).
Emoção ou estado do espírito: Neutralidade. Desconecção


Porto Caúnho, Tuttigusti & Casa Bocage

In Utrecht dineren de muzikanten in de Fundatie van Renswoude, zoals het gebruikelijk is geworden, en het eten komt van de échte Italiaanse cateraar en partner: Tuttigusti! In Amsterdam wordt een indoor picnic bezorgd door onze partner: Casa Bocage.

Ook zullen de muzikanten de Portugese bloemen in ontvangst nemen, oftewel de Porto Caúnho, van onze partners van Quinta do Caúnho!

Na afloop kan het publiek ook kennismaken met deze overheerlijk port!

Delen:

Gerelateerd:

Schrijf een reactie: