Q.Festival 2024 | 1 okt | Amílcar Vasques-Dias | Do Porto a Évora… Devagar

Q.Festival 2024 - Amílcar Vasques-Dias

Artwork: André Cruz
Genre: (Hedendaagse) Klassieke Muziek
Datum & locatie:

Tickets:

  • Informatie over ticketverkoop volgt later.
Muzikant:

  • Amílcar Vasques-Dias | piano & compositie
  • Speciale gast: Cláudia Pinto Pereira | soprano

Meer informatie over dit concert:

Volgt binnenkort.

Amílcar Vasques-Dias
– Biografie / biografia

NL

Geboren in Badim, Monção, in 1945.
Hij heeft Piano en Compositie gestudeerd aan de muziekconservatoria van Porto en Braga in Portugal. Hij heeft een beurs ontvangen van de Calouste Gulbenkian Stichting en van het Staatssecretariaat voor Cultuur voor een Masteropleiding in Instrumentale Compositie en Elektroakoestiek aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Zijn voornaamste docenten waren Louis Andriessen, Peter Schat, Jan van Vlijmen en Dick Raaijmakers. Ook zijn werk met Karlheinz Stockhausen in Nederland en met Iannis Xenakis in Aix-en-Provence in Frankrijk, en met Cândido Lima in Portugal was zo relevant dat hij die componisten en docenten als de belangrijkste invloeden in zijn opleiding als musicus en componist beschouwt. In 1980 maakte hij kennis met Fernando Lopes-Graça, aan wie hij zijn in Nederland gemaakt composities toonde. Sinds dit contact ging hij meer aandacht schenken aan de Portugese traditionele muziek, waarbij diens invloed in enkele van zijn werken duidelijk bleek. In Nederland ontwikkelde hij kunstzinnige en pedagogische activiteiten als pianist en componist.

Als pianist voert hij zijn eigen muziek uit op concerten in Portugal, Spanje, Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Rusland, Canada en de Verenigde Staten.
Als componist heeft hij opdrachten gekregen van het Ministerie van Cultuur van Nederland, van de Amsterdamse Kunststichting, de Stichting voor Muzikale Schepping, de Stichting De Volharding, de Stichting C. Gulbenkian, het Instituto Camões, het Ministerie voor Wetenschappen en Technologie, Wereldtentoonstelling ’98, Musicamera Produções, de gemeentes Matosinhos, Porto, Évora en Lissabon in Portugal, op het gebied van instrumentale en vocale kamermuziek, elekroakoestiek, symfonie-orkesten, koperblazers, koor met begeleiding, a capella koor, multimediawerken, opera en muziek voor film en theater. Zijn muziek wordt gespeeld in Portugal en in andere Europese landen, in Amerika en Japan, vooral op festivals van hedendaagse muziek.

Op libretto’s van Helena da Nóbrega schreef hij de opera’s Soror Mariana Alcoforado (2017), die uitgevoerd werd in het Convento dos Capuchos in Almada en in Évora, en Geraldo en Samira – een opera voor Évora (2019) die op twee uitvoeringen in Évora werd gebracht, met productie door Musicamera.

Hij heeft in Nederland en Portugal verscheidene werken op cd opgenomen, waarvan enkele exclusief met zijn muziek, met name Doze Nocturnos em Teu Nome, en Lume de Chão – tecido de memórias e afectos, door pianist Álvaro Teixeira Lopes; Canções de Évora door pianist João Vale en sopraan Cláudia Pereira Pinto; Lume de Chão – tecido de memórias e afectos, door pianiste Joana Gama (op de cd Viagens na minha terra). Parallel aan zijn werk als componist heeft hij projecten uitgevoerd met een fusie van de klassieke piano met de jazz. Daarvan heeft hij de cd Desnudo opgenomen met jazz-zangeres Joana Machado; met traditionele muziek, met name van het Cante alentejano op de cd Em cante – música do Alentejo.

In 1978 heeft hij in Nederland José Afonso leren kennen en hem ook begeleid, en sindsdien wijdt hij zich aan het bestuderen en herscheppen van diens muziek. Met violist Luís Pacheco Cunha en flamencozangeres Esther Merino heeft hij het project José Afonso: de ouvido e coração opgezet en in concerten in Nederland, Spanje en Portugal ten gehore gebracht. Hiervan werd in 2023 de cd Amílcar Vasques-Dias – de ouvido e coração – Celebrando José Afonso opgenomen, met medewerking van de zangers Carlos Guilherme, Natasa Sibalic, Esther Merino en Ricardo Ribeiro.

Vanaf zijn terugkomst uit Nederland in 1980 tot 2010 was hij docent aan de Hogescholen voor Muziek van Lissabon en Porto en aan de Universiteiten van Aveiro en Évora.
Hij was van 1998 tot 2009 mentor en artistiek leider van de Encontro do Alentejo de Música do séc. XX.I

PT

Nasceu em Badim, Monção, em 1945.
Estudou Piano e Composição nos Conservatórios de Música do Porto e de Braga. Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e da Secretaria de Estado da Cultura para o Mestrado em Composição Instrumental e Electroacústica no Conservatório Real de Haia, na Holanda, tendo Louis Andriessen, Peter Schat, Jan van Vlijmen e Dick Raaijmakers como principais professores. Também o seu trabalho com Karlheinz Stockhausen, na Holanda; com Iannis Xenakis, em Aix-en-Provence, em França; e com Cândido Lima, em Portugal, foi tão relevante que o leva a considerar aqueles compositores-professores os mais influentes na sua formação como músico e compositor. Em 1989, conheceu Fernando Lopes-Graça, a quem apresentou as suas composições realizadas na Holanda. É a partir desta convivência que começa a dar mais atenção à música tradicional portuguesa, manifestando a sua influência em algumas das suas obras. Na Holanda, desenvolveu actividade artística e pedagógica como pianista e como compositor.

Como pianista, interpreta a sua própria música, tendo realizado concertos em Portugal, Espanha, Holanda, Alemanha, Bélgica, França, Rússia, Canadá e Estados Unidos da América.
Como compositor, recebeu encomendas de: Ministério da Cultura da Holanda, Fundação para a Arte de Amesterdão, Fundação para a Criação Musical, Fundação De Volharding, Fundação C. Gulbenkian, Instituto Camões, Ministério da Ciência e Tecnologia, Expo Mundial ’98, Musicamera Produções, Câmaras Municipais de Matosinhos, Porto, Évora e Lisboa no campo da música instrumental e vocal de câmara, eletroacústica, orquestra sinfónica, orquestra de metais, coro acompanhado, coroa cappella, obras multimédia, ópera, e música para cinema e para teatro. A sua música tem sido tocada em Portugal e em outros países da Europa, da América e no Japão, especialmente em festivais de música contemporânea.

Sobre libretos de Helena da Nóbrega escreveu as óperas Soror Mariana Alcoforado (2017) realizada e apresentada no Convento dos Capuchos (Almada) e em Évora; e Geraldo e Samira – uma ópera para Évora (2019) apresentada em dois espectáculos, em Évora, com produção de Musicamera.

Tem várias obras gravadas em diferentes CD’s editados na Holanda e em Portugal, sendo alguns exclusivamente da sua música, nomeadamente Doze Nocturnos em Teu Nome, e Lume de Chão – tecido de memórias e afectos, pelo pianista Álvaro Teixeira Lopes; Canções de Évora pelo pianista João Vale e a soprano Cláudia Pereira Pinto; Lume de Chão – tecido de memórias e afectos, pela pianista Joana Gama (no CD Viagens na minha terra). Paralelamente à sua actividade de compositor, realizou projectos de fusão do piano clássico com o jazz, tendo gravado o CD Desnudo com a cantora de jazz Joana Machado; com a música tradicional, nomeadamente com o cante alentejano, do qual resultou o CD Em cante – música do Alentejo.

Conheceu e acompanhou José Afonso em 1978, na Holanda, e desde então, tem-se dedicado ao estudo e recriação da sua música, tendo criado com o violinista Luís Pacheco Cunha e a cantaora de flamenco Esther Merino o projecto José Afonso: de ouvido e coração, apresentado em concertos na Holanda, em Espanha e em Portugal, tendo gravado em 2023 o CD Amílcar Vasques-Dias – de ouvido e coração – Celebrando José Afonso, com a colaboração dos cantores Carlos Guilherme, Natasa Sibalic, Esther Merino e Ricardo Ribeiro.

Desde o seu regresso da Holanda em 1988 até 2010, foi professor nas Escolas Superiores de Música de Lisboa e do Porto e nas Universidades de Aveiro e de Évora.
Foi mentor e director artístico do Encontro do Alentejo de Música do séc. XX.I de 1998 a 2009.

Cláudia Pereira Pinto
– Biografie / biografia

NL

Cláudia Pereira Pinto is in de stad Porto in Portugal geboren.
Ze is haar zangstudie begonnen aan het muziekconservatorium van Porto onder leiding van docente Isabel Mallaguerra. Ze is verdergegaan aan de Hogeschool voor Muziek en Podiumkunsten van Porto (ESMAE), waar ze haar bachelor heeft behaald. Het doctoraal heeft ze met de hoogste waardering afgerond in Zang aan de Hogeschool voor Muziek van Lissabon, in de klas van docente Elsa Saque.
Ze heeft in Portugal en in Oostenrijk verschillende bijscholingscursussen gedaan in techniek en vertolking.

Ze heeft aan verschillende opera’s meegewerkt.
Ze is zeer actief in oratoriumconcerten en in recitals op het gebied van Lied en/of Mélodie, met de vertolking van werken van componisten van een groot repertoire voor sopraan, vooral Richard Strauss, Wagner, Schumann, Schubert, Débussy, Ravel, Poulenc, en nog vele andere.

Ze wijdt zich aan de verbreiding van werken van Portugese componisten, ze heeft verschillende liederen in première gebracht van hedendaagse componisten als Fernando Lapa, Carlos Azevedo, António Chagas Rosa, Alexandre Delgado, Amílcar Vasques Dias, om maar een paar te noemen.
Ze heeft verschillende cd’s opgenomen met werken van Portugese componisten, met name Jorge Peixinho, Cândido Lima, Amílcar Vasques Dias, Fernando Lapa en Francisco de Lacerda.
Ze heeft prijzen gewonnen op verschillende nationale en internationale zangconcoursen.

Ze is afgestudeerd in Psychologie aan de Faculteit van Psychologie en Onderwijswetenschappen van de Universiteit van Porto.

PT

Cláudia Pereira Pinto é natural da cidade do Porto.
Iniciou os estudos de canto sob orientação da professora Isabel Mallaguerra, no Conservatório de Música do Porto. Prosseguiu na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo do Porto (ESMAE), onde concluiu o bacharelato, terminando a licenciatura em Canto na Escola Superior de Música de Lisboa, na classe da professora Elsa Saque, com a máxima classificação.
Frequentou vários cursos de aperfeiçoamento de técnica e interpretação, em Portugal e na Áustria.
Integrou os elencos de várias óperas.
Desenvolve uma importante actividade em concertos de oratória e em recitais de Lied e/ou Mèlodie com a interpretação de obras de compositores do grande repertório para soprano, nomeadamente Richard Strauss, Wagner, Schumann, Schubert, Debussy, Ravel, Poulenc, entre muitos outros.
Tem-se dedicado à divulgação de obras de compositores portugueses, tendo apresentado várias estreias absolutas de canções de compositores contemporâneos como Fernando Lapa, Carlos Azevedo, António Chagas Rosa, Alxandre Delgado, Amílcar Vasques Dias, entre outros.
Gravou vários CD com obras de compositores portugueses, nomeadamente Jorge Peixinho, Cândido Lima, Amílcar Vasques Dias, Fernando Lapa e Francisco de Lacerda.
Foi premiada em vários concursos de canto nacionais e internacionais.
É licenciada em Psicologia pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto.

Eerdere concerten met Amílcar Vasques-Dias bij Q.Art Events:

Delen:

Gerelateerd:

Schrijf een reactie: