Rui Mota

Rui da Cruz Mota (1945) is in Lissabon geboren. In 1966 is hij naar Nederland uitgeweken, waar hij politiek asiel heeft aangevraagd. Als vluchteling heeft hij twee studiebeurzen gekregen, een om de Nederlandse taal te leren (De Bilt) en de andere voor de studie Culturele Antropologie (UvA).

Tijdens zijn verblijf in Nederland was hij onder andere sociaaljuridisch raadsman bij de gemeente Amsterdam en lid van de Raad voor de Kunsten voor etnische minderheden uit Zuid-Europa (1982-1990). In 1991 werd hij gekozen als lid van de raadscommissie voor buitenlandse gemeenschappen van de gemeente Amsterdam, welke functie hij tot 1996 heeft bekleed.

Als scenarioschrijver en mederegisseur heeft hij tussen 1984 en 1990 meegewerkt aan de serie Medelanders-Nederlanders (NOS/Feduco).

Hij was oprichter en secretaris van het “Comité van Portugese Vluchtelingen in Nederland” (1972-1974) en van de “Círculo de Cultura Portuguesa na Holanda” (1981-1996). Voorts was hij correspondent voor Nederland van de krant Diário de Notícias (1989-1996).

In 1996 keerde hij naar Portugal terug. Hij kreeg de leiding over de afdeling Etnografie en Folklore van INATEL (1996-2001). Daar programmeerde en coördineerde hij de festivals “Festima” (wereldmuziek), “Brassbands” (Europees project) en “Porto de Abrigo” (Expo ’98). In diezelfde functie vertegenwoordigde hij Portugal bij organen als het CIOFF (Frankrijk), UEM (Luxemburg) en EFTMD (European Forum for Traditional Music and Dance) tussen 1996-2002.

In het kader van het Europese programma “Cultura 2000” was hij consultant en maker van de lemma’s over fado en flamenco van de Multimediale Encyclopedie “Moments of Traditional Music in Europe” (Straatsburg). Van 2001 tot 2006 was hij adviseur voor het artiestenbureau HM-Música en redacteur van de collectie Músicas do Mundo [Wereldmuziek] van de platenmaatschappij Corda Seca (2005-2007). In 2007 was hij internationaal jurylid bij WOMEX, een beurs voor wereldmuziek met hoofdkantoor in Berlijn.

Hij is lid en activist van de AJA (Vereniging José Afonso) en AEP61-74 (Vereniging van Portugese Vluchtelingen). Hij publiceert regelmatig in het blog A Face Oculta da Terra.

PT

Rui da Cruz Mota (1945) nasceu em Lisboa, tendo-se radicado na Holanda em 1966, onde solicitou asilo político. Na qualidade de refugiado, usufruiu de duas bolsas de estudo, uma para língua holandesa (De Bilt) e outra para Antropologia Cultural (UVA).

Durante a sua permanência na Holanda, e.o. actividades, foi consultor social e cultural na Câmara Municipal de Amsterdão e membro do Conselho de Artes para minorias étnicas do Sul da Europa (1982-1990). Em 1991, foi eleito membro do Conselho Municipal para as Comunidades Estrangeiras de Amsterdão, cargo que exerceu até 1996.

Colaborou, como argumentista e realizador, na série “Medelanders-Nederlanders” (NOS/Feduco), entre 1984-1990.

Foi fundador e secretário do “Comité de Refugiados Portugueses na Holanda” (1972-1974) e do “Círculo de Cultura Portuguesa na Holanda” (1981-1996), tendo sido correspondente nos Países-Baixos, do jornal “Diário de Notícias” (1989-1996).

Em Portugal, onde regressou em 1996, dirigiu a Divisão de Etnografia e Folclore do INATEL (1996-2001). Nesta função, programou e coordenou os festivais “Festima” (Músicas do Mundo), “Brassbands” (Projecto Europeu) e “Porto de Abrigo” (Expo’98). Na mesma qualidade, foi representante de Portugal, junto dos organismos CIOFF (França), UEM (Luxemburgo) e EFTMD (European Fórum for Traditional Music and Dance) entre 1996-2002.

No âmbito do Programa Europeu “Cultura 2000”, foi consultor e autor das “entradas” sobre Fado e Flamenco, da Enciclopédia Multimédia “Moments of Traditional Music in Europe” (Estrasburgo).

Entre 2001 e 2006, foi consultor para a Agência Artística “HM-Música” e redactor da colecção “Músicas do Mundo”, uma edição da editora “Corda Seca” (2005-2007). Em 2007, foi membro do júri internacional da feira WOMEX (Músicas do Mundo) sediada em Berlim.

É membro e activista da AJA (Associação José Afonso) e da AEP61-74 (Associação de Exilados Portugueses). Publica regularmente no blogue A Face Oculta da Terra.

Delen:

Gerelateerd:

Schrijf een reactie: