Privacy Statement

Verwerking van persoonsgegevens
Q.Art magazine+events legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je je abonneert op het tijdschrift of evenementenagenda, je interesse kenbaar maakt, of anderszins contact hebt met Q.Art magazine+events. De gegevens die verwerkt kunnen worden zijn contactgegevens, (waaronder naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer), functiegegevens, opgegeven interesses.

Je persoonsgegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten, verbetering van de dienstverlening van Q.Art magazine+events, om de website van Q.Art magazine+events te beveiligen en webstatistieken op te stellen. Ook kunnen de gegevens worden gebruikt om je op de hoogte te houden van interessante informatie en aanbiedingen van diensten van Q.Art magazine+events.

De opslag en doorgifte van je gegevens via het internet zijn beveiligd via de gebruikelijke technieken.

Wijzigingen
Q.Art magazine+events behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Q.Art magazine+events.